waar? wat? risico's bescherm! meer weten? download faq contact

Veelgestelde vragen

 

Wat is nanotechnologie

Wat is nanotechnologie?
Hoe klein is een nanometer?
Is nanotechnologie nieuw?
Wat maakt nanodeeltjes zo bijzonder? 
Wat zijn er voor nanoproducten op de markt? 

Hoe weet ik of ik met nano werk

Waar kan ik een compleet overzicht vinden met nanoproducten? 
Hoe weet ik of een product nanodeeltjes bevat?

Wanneer loop ik risico op blootstelling aan nano

Zijn er risico’s verbonden aan nanotechnologie? 

Waar vind ik meer informatie over risico’s van nano

Wordt er voldoende onderzoek gedaan naar de risico’s van nanotechnologie?
Wie houdt zich in Nederland bezig met risico-onderzoek naar nanodeeltjes? 

Wat is er aan wet en regelgeving over nano

Wat doet de Nederlandse overheid en politiek om mogelijke risico’s te beperken? 
Bestaat er al (Europese) wetgeving om het mogelijke risico van nanotechnologie te beperken? 
Wat zegt de Arbowet over nano? 
Wat vindt de vakbond van nano?
De FNV is bezorgd over veiligheid op de werkplek en het ontbreken van kennis bij werknemers en werkgevers.
“Amerikaanse toxicologen vrezen dat de toenemende productie van nanomaterialen, microscopische deeltjes die worden gebruikt in cosmetica en elektronica, tot problemen gaat leiden bij arbeiders in het productieproces. Uit nieuwe studies in ratten en konijnen blijkt dat het inhaleren van zulke deeltjes, niet veel groter dan een miljoenste millimeter, leidt tot ontstekingen in de longen, schade aan DNA en verhoogde kans op bloedpropjes.” (Volkskrant, 23-3-2005)
Informatieachterstand of kennisgebrek mag volgens de bond geen reden zijn om geen maatregelen te nemen. Integendeel. Juist dan moet er gehandeld worden. Ook wil FNV voorkomen dat kennisachterstand leidt tot een eenzijdige of onvolledige discussie waar medewerkers geen invloed op hebben. Vraag een FNV lid of medewerker wat nanotechnologie is en praktisch iedereen moet het antwoord schuldig blijven. Maar dat geldt ook voor medici: vraag een bedrijfsarts wat de risico’s zijn van nanodeeltjes en de kans is groot dat het stil blijft. 
Om deze situatie te wijzigen, organiseerde het onderzoeks- en adviesbureau IVAM (Universiteit van Amsterdam), in nauwe samenwerking met de Europese vakbeweging, Europese milieubeweging en diverse universiteiten het project Nanocap (Nanotechnology Capacity Building NGO’s). Dat project is er op gericht vakbonden en milieuorganisaties te voorzien van voldoende kennis op nanowetenschappelijk en -technologisch gebied. 
Ook heeft de FNV zich stevig ingezet voor het project www.nanowijzer.nl en de informatie voor de carrosseriebranche (www.blikopnano.nl) en de ziekenhuizen (www.zorgvoornano.nl) en de betonmortelindustrie (www.bouwopnano.nl)
Vakbonden hebben samen met werkgevers het initiatief genomen om voorlopige nanoreferentiewaarden voor te stellen voor het werken met synthetische nanodeeltjes, gebaseerd op het voorzorgsbeginsel. Dat betekent dat door metingen is te beoordelen of een bedrijf onder de veilige grens voor blootstelling aan nanodeeltjes blijft.

In 2014 is er een pilot gestart Blootstellingsregistratie op initiatief van FNV en mogelijk gemaakt door het Ministerie van SZW.

Waar vind ik meer websites over nano?

Deze site is een initiatief van Vakcentrale FNV, FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV en FNV Bouw
en mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
    >>