waar? wat? risico's bescherm! meer weten? download faq contact

Veelgestelde vragen

 

Wat is nanotechnologie

Wat is nanotechnologie?
Hoe klein is een nanometer?
Is nanotechnologie nieuw?
Wat maakt nanodeeltjes zo bijzonder? 
Wat zijn er voor nanoproducten op de markt? 

Hoe weet ik of ik met nano werk

Waar kan ik een compleet overzicht vinden met nanoproducten? 
Hoe weet ik of een product nanodeeltjes bevat?

Wanneer loop ik risico op blootstelling aan nano

Zijn er risico’s verbonden aan nanotechnologie? 

Waar vind ik meer informatie over risico’s van nano

Wordt er voldoende onderzoek gedaan naar de risico’s van nanotechnologie?
Wie houdt zich in Nederland bezig met risico-onderzoek naar nanodeeltjes? 

Wat is er aan wet en regelgeving over nano

Wat doet de Nederlandse overheid en politiek om mogelijke risico’s te beperken? 
Bestaat er al (Europese) wetgeving om het mogelijke risico van nanotechnologie te beperken? 
Wat zegt de Arbowet over nano? 
De Arbowet zegt welke maatregelen zowel werkgevers als werknemers moeten nemen om veilig te kunnen werken met stoffen. Dit is geregeld in hoofdstuk 4 van het Arbobesluit. Volgens de Arbowet is de werkgever verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de risico’s die werknemers lopen tijdens hun werk. De werkgever moet deze risico’s samen met de (voorgenomen) beheersmaatregelen opnemen in de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), ook in geval van nieuwe risico’s, zoals met nano, waarvan nog weinig bekend is. De Arbowet gaat er vanuit dat de beheersmaatregelen leiden tot een zo laag mogelijke blootstelling van de werknemer, waarbij allereerst gewerkt wordt aan een bronaanpak (bijvoorbeeld door het minst schadelijke product te kiezen). 
Je werkgever of leidinggevende moet weten of, en wanneer, je werkt met nanoproducten. De aangewezen plek om deze informatie te zoeken is het veiligheidsinformatieblad, het technisch informatieblad of de productinformatie beschikbaar op internet. Helaas ontbreekt deze informatie voor veel producten. Wanneer je vermoedt dat je werkt met nanoproducten, vraag dan aan je werkgever wat je moet doen om veilig te werken. De leverancier van de producten moet deze informatie leveren.

Wat vindt de vakbond van nano?

Waar vind ik meer websites over nano?

Deze site is een initiatief van Vakcentrale FNV, FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV en FNV Bouw
en mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
    >>